آلومینیوم هرمزگان

جوابیه وزارت کار در پاسخ به سخنان تند نماینده هرمزگان

جوابیه وزارت کار در پاسخ به سخنان تند نماینده هرمزگان

آنچه وزیر کار در کارگروه اشتغال شهرستان‌های لامرد و مهر مطرح کردند  مطالبی در خصوص تامین انتقال آب برای آلومینیوم لامرد با 12 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری  بوده است.