آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی

آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی

امام جمعه تبریز: ما از تلگرام رفتیم، اما دشمن ماند

امام جمعه تبریز: ما از تلگرام رفتیم، اما دشمن ماند

امام جمعه تبریز خروج از تلگرام را خالی‌کردن فضا توسط نیروهای ارزشی برای دشمنان دانست