بدنسازی

بدنسازی

ده ویتامین ضروری برای بدنسازی

ده ویتامین ضروری برای بدنسازی

یكی از موضوعات بسیار مهم برای ورزشكاران استفاده از مكمل‌های غذایی است و اینكه چه بخورند،‌ چه مقدار بخورند و چه وقت بخورند؟ در ادامه به چند ویتامین مهم برای ورزشکاران اشاره می شود

حمید رضا کشانی قهرمان بدنسازی ایران و جهان در جوانی درگذشت!

حمید رضا کشانی قهرمان بدنسازی ایران و جهان در جوانی درگذشت!

حمید رضا کشانی قهرمان بدنسازی کشورمان و جهان, بر اثر ایست قلبی درگذشت!