بيمارى هاى مفاصل

بيمارى هاى مفاصل

بهبود نرمی مفاصل با این ورزش

بهبود نرمی مفاصل با این ورزش

 بیماری شلی مفاصل یک بیماری ژنتیکی بشمار رفته، در این بیماری نقص در یک ژن خاص که توسط پدر و مادر به فرزندان انتقال پیدا می‌کند نقش اساسی دارد. 

 
درمان آرتریت با هیدروژل کاهش دهنده التهاب

درمان آرتریت با هیدروژل کاهش دهنده التهاب

 با تزریق ژل ضد التهاب به مفاصلی که درگیر آرتریت شده اند می توان علایم این بیماری را سرکوب نمود.