تیراندازی در نهاد ریاست جمهوری

تیراندازی در نهاد ریاست جمهوری

جزئیات تازه از ماجرای حمله به نهاد ریاست جمهوری

جزئیات تازه از ماجرای حمله به نهاد ریاست جمهوری

فرد مهاجم هم‌اکنون در بازداشت و در حال مداواست و به دلیل اینکه در حال مداواست امکان بازجویی دقیق پیش نیامده است.

تیر اندازی در محدوه نهاد ریاست جمهوری

تیر اندازی در محدوه نهاد ریاست جمهوری

یک منبع آگاه، خبر تیراندازی در نهاد ریاست جمهوری را تایید کرد.