حمله به سفارت ایران در لندن

حمله به سفارت ایران در لندن

احضار سفیر ایران در لندن به خاطر نازنین زاغری

احضار سفیر ایران در لندن به خاطر نازنین زاغری

یک رسانه روسی از احضار سفیر ایران در لندن به وزارت خارجه انگلیس در خصوص موضوع «نازنین زاغری» خبر داد

تهدید به قتل سفیر ایران در انگلیس از سوی اصحاب فرقه شیرازی

تهدید به قتل سفیر ایران در انگلیس از سوی اصحاب فرقه شیرازی

سفیر ایران در لندن در پی تهدید به قتل از سوی یکی از اصحاب فرقه شیرازی خواستار حمایت مسوولان قضایی کشورمان شد.