دروغ گفتن

دروغ گفتن

دروغ گفتن باعث گرم شدن بینی می شود؟+ نکاتی در مورد دمای بدن انسان

دروغ گفتن باعث گرم شدن بینی می شود؟+ نکاتی در مورد دمای بدن انسان

 دمای طبیعی بدن انسان یک عدد است که تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر می کند و گاهی این تغییرات مفید و گاهی خطرناک است، در ادامه به چند نکته و واقعیت مهم در این باره اشاره می شود

علت دروغ گفتن چیست؟ بررسی انواع دروغ

علت دروغ گفتن چیست؟ بررسی انواع دروغ

یکی از عادات ناپسندی که ریشه ی بسیاری از کارهای ناپسند است و می تواند به شخصیت اجتماعی افراد خدشه وارد کند، دروغ گفتن است. اما باید دید دلیل این که برخی افراد بیشتر دروغ می گویند چیست؟

با همسر دروغگو چه باید کرد؟ چرا زن و شوهر به یکدیگر دروغ میگویند؟

با همسر دروغگو چه باید کرد؟ چرا زن و شوهر به یکدیگر دروغ میگویند؟

 یکی از ارکان اصلی زندگی زناشویی صداقت و اعتماد می باشد. با دروغ گرفتن و عدم صداقت یکی از زوجین، اعتماد از بین می رود و روابط زوجین با خطرات جدی مواجه می شود. حال ببینیم در این شرایط  برای بهبود روابط زناشویی در زندگی چه...

سه حرکتی که نشان دهنده دروغ گفتن طرف مقابل است!

سه حرکتی که نشان دهنده دروغ گفتن طرف مقابل است!

تحقیقات جدید نشان می‌دهد برای فهمیدن دروغ گفتن طرف مقابل، بهتر است به جای دقت در سخنان فرد به حرکات فیزیولوژیکی بدن و حالات چهره او مانند خیره نگاه کردن، دزدیدن نگاه و حرکت‌های ناسازگار توجه کرد.