دن هاگ

پیروزی هیرنفین برابر دن‌هاگ در حضور قوچان‌نژاد

پیروزی هیرنفین برابر دن‌هاگ در حضور قوچان‌نژاد

هیرنفین با حضور رضا قوچان‌نژاد دن‌هاگ را شکست داد.