سحر قریشی

سحر قریشی در "نیسان آبی": کلیشه شوخی با چند همسری!

«نیسان آبی» در ابتدا شروع بدی نداشت و در ادامه نیز توانست توجه عده‌ای از مخاطبان را جلب کند، اما این مجموعه نمایش خانگی تقریبا از قسمت ۱۵ به بعد، در مسیر سراشیبی قرار گرفت و از سوی مخاطبان خود با انتقادهای فراوانی مواجه شد

سحر قریشی و تتلو، ازدواج در ترکیه و سایت های شرط بندی: واقعیت ماجرا چیست؟

 سحر قریشی طی روزهای گذشته در کانون اخبار فضای مجازی قرار گرفته است. در این گزارش به بررسی دلیل فضاسازی‌ هایی که هرچند وقت یک‌ بار برای برخی از سلبریتی‌ هایی که به خارج از کشور می‌روند، پیش می آید و آنها را به ترند اینترنت تبدیل می‌کند، می پردازیم