شاهنامه

شاهنامه

به بهانه زادروز فردوسی :  سر آمد کنون قصه یزدگرد

به بهانه زادروز فردوسی : سر آمد کنون قصه یزدگرد

فردوسی در بیان افکار و نقل معانی و رعایت سادگی زبان، صراحت و روشنی سخن، انسجام، استحکام و متانت کلام در درجه‌‏ای از قدرت است که کلام وی همواره در میان استادان، نمونه‌ی اعلای فصاحت و بلاغت شمرده شده و به منزله‌ی سخن سهل...

زنان نامدار در شاهنامه فردوسی + عکس

زنان نامدار در شاهنامه فردوسی + عکس

در این مقاله کوتاه سعی شده است بدون طولانی کردن کلام از میان تعداد زیادی زنان قهرمان شاهنامه به‌طور نمونه چند تن را معرفی نمائیم