مدارس

بازگشایی مدارس از مهرماه ۱۴۰۰
تمام دانشجویان تا پایان پاییز واکسینه می شوند
معلمان تا پایان مرداد واکسینه می شوند
احتمال بازگشایی مدارس قوت گرفت
شرط برگزاری حضوری کلاس‌ ها در مهر ماه
برنامه ریزی برای واکسیناسیون معلمان و بازگشایی مدارس
احتمال بازگشایی مدارس با واکسیناسیون کرونا
آخرین وضعیت برگزاری امتحانات نهایی
شرط حضوری شدن آموزش ها از اول مهر
جدول پخش برنامه های درسی 8 اردیبهشت 1400 در تمام مقاطع تحصیلی
جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 در تمام مقاطع تحصیلی
اتمام امتحانات مدارس تا قبل از برگزاری انتخابات
اعلام جزئیات امتحانات آخر سال دانش‌ آموزان
جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه 30 فروردین 1400 در تمام مقاطع تحصیلی
جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه 29 فروردین 1400 در تمام مقاطع تحصیلی
جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 28 فروردین 1400 در تمام مقاطع تحصیلی
جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه 22 فروردین 1400 در تمام مقاطع تحصیلی
جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه 19 فروردین 1400 در تمام مقاطع تحصیلی
جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه 17 فروردین 1400 در تمام مقاطع تحصیلی
جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه 15 فروردین 1400 در تمام مقاطع تحصیلی
جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه 26 اسفند در تمام مقاطع تحصیلی
جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه 25 اسفند در تمام مقاطع تحصیلی
جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه 24 اسفند در تمام مقاطع تحصیلی
جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه 21 اسفند در تمام مقاطع تحصیلی
جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 20 اسفند در تمام مقاطع تحصیلی