پرفسور مجید سمیعی

پرفسور مجید سمیعی

اهدای مدال طلای نیکولای پیروگوف به پروفسور سمیعی

اهدای مدال طلای نیکولای پیروگوف به پروفسور سمیعی

آکادمی علوم روسیه روز جمعه، ۱۰ فرودین ۹۷ طی مراسمی مدال طلای نیکولای پیروگوف را به پاس خدمات ارزنده‌ی پروفسور سمیعی در علوم پزشکی، به وی  اهداء کرد.