گرد و غبار و ریزگرد

گرد و غبار و ریزگرد

 دود غلیظ سه شهر خوزستان را به تعطیلی کشاند

دود غلیظ سه شهر خوزستان را به تعطیلی کشاند

 در پی انتشار دود غلیظ ناشی از آتش سوزی نیزارها در بخش عراقی هورالعظیم سه شهر استان خوزستان تعطیل اعلام شد.

علت انتشار دود شدید در اهواز مشخص شد

علت انتشار دود شدید در اهواز مشخص شد

 مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان علت انتشار دود در اهواز و برخی شهرهای استان را آتش سوزی وسیع در تالاب هورالعظیم عنوان کرد.

 دود غلیظی آسمان اهواز را احاطه کرده است؛ منشا آن مشخص نیست

دود غلیظی آسمان اهواز را احاطه کرده است؛ منشا آن مشخص نیست

 دود غلیظی آسمان اهواز را احاطه کرده به طوری که از شرق تا غرب اهواز دود مشهود است.