این مدل از خودرو ها باید معاینه فنی بگیرند
پلیس راهنمایی و رانندگی فهرست خودرو هایی که باید امسال معاینه فنی دریافت کنند را اعلام کرد.

کدام خودرو‌ها امسال باید معاینه فنی بگیرند؟

براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ۳ گروه از خودرو‌ها برای دریافت معاینه فنی باید اقدام کنند.

پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، سه گروه از خودرو‌ها را ملزم به دریافت گواهی معاینه فنی برای سال ۹۷ کرد:

خودرو‌های تولید داخل سال ۱۳۹۲ و ما قبل آن

خودرو‌های وارداتی سال ۲۰۱۳ و ما قبل آن

خودرو‌های عمومی سال ۱۳۹۵ و ما قبل آنگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: fardanews.com