ورزش

چه کسی آجورلو را برکنار کرد؟
مهدی ترابی علیه پرسپولیس!