فرهنگ و هنر

مرگ آور ترین آهنگ تاریخ موسیقی + متن شعر
خاطره حسین علیزاده از استاد شجریان در آمریکا
داستان کوتاه قلم دزفولی
زاینده رود، از آبادانی صفوی تا قحطی قاجاری