فرهنگ و هنر

زاینده رود، از آبادانی صفوی تا قحطی قاجاری
نقش احسان علیخانی در
حقایق و عجایب شرکت دیزنی!! +عکس
بازخوانی تاریخ امپراتوری روم بر اساس داستان زندگی و مرگ سزارهایش