افزایش قیمت خودرو ها + جدول قیمت خودرو های داخلی 21 مرداد
قیمت خودرو های تولید داخل بازهم افزایش یافت و شاهد رشد قیمت ها در بازار بودیم

خودرو باز هم گران شد

در حالی که قیمت خودرو متاثر از بازار ارز در هفته گذشته روند نزولی به خود گرفته بود، امروز با وجود ثبات نسبی قیمت ارز، این روند تغییر جهت داد و برخی خودرو‌های تولید داخلی در بازار افزایش قیمت یافت.


جدول قیمت خودرو های  تولید داخل

جدول قیمت خودرو های  تولید داخلگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: farsnews.com