لزوم رانندگی با چراغ روشن در روز بارانی
 جانشین معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بر لزوم رانندگی در روز بارانی با چراغ روشن تاکید کرد

قانون رانندگی با چراغ روشن در روز بارانی

سرهنگ علی‌اصغر شریفی درباره رانندگی در روز بارانی گفت: در هنگام بارندگی به دلیل دید محدود راننده احتمال برخورد و تصادف چند برابر می‌شود. در چنین شرایطی عابرین برای عبور از معابر عجله دارند که به دلیل دید محدود راننده احتمال برخورد زیاد می شود.

جانشین معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران درباره به وجودآوردن شرایط ایمن‌تر در روز بارانی برای راننده و عابر اظهار کرد: برابر ماده ۱۴۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی در چنین شرایط به دلیل محدود بودن دید، رانندگی با چراغ روشن است که عابران با دیدن چراغ وسیله نقلیه عکس العمل سریع از خود نشان می دهند.گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: jamejamonline.ir