پربیننده های سیمرغ
انتخاب زن 32 ساله بعنوان زیباترین خلبان دنیا! عکس
ماریا پترسون خلبان زن 32 ساله ایست که به عنوان زیباترین خلبان زن دنیا انتخاب شده است