از بین بردن چربی های اضافی در نقاط مختلف بدن با استفاده از گیاهان دارویی امکان پذیر است.
اختصاصی سیمرغ

پربیننده های سیمرغ
یک زخم را چه طور باید درمان کرد تا جای آن بهتر و سریعتر خوب شود؟
زمین خورده اید و پوست سر زانوی تان کنده شده است؟ باید با دامن یا شلورتان خداحافظی کنید؟