شرکت معنای شریک و همدست شدن در کاری می باشد، از نظر مفهوم حقوقی نیز که در مواد قانونی مدنی و تجارت ایران بدان اشاره شده است

در دنیای امروز با توجه به پیشرفت جوامع، دانش و تکنولوژی و با روی کار آمدن تخصص های پیچیده تر، نیاز جامعه به افراد متخصص و بویژه تک تخصصی بیشتر شده است. با توجه به این امر فعالیت در قالب گروه امری اجتناب ناپذیر است. با گذشت سالها  انسانها دریافته اند که با فعالیت در کنار یکدیگر و استفاده از تخصص، مهارت ها و امکانات دیگر افراد می توانند به نتایج بهتری دست یابند. این موضوع اساس شکل گیری شرکت ها بوده است.

در تعریف لغوی شرکت چنین آمده است: شرکت معنای شریک و همدست شدن در کاری می باشد، از نظر مفهوم حقوقی نیز که در مواد قانونی مدنی و تجارت ایران بدان اشاره شده است؛ (شرکت از اجتماع 2 یا چند نفر که به صورت شریک، یا سهامدار و مؤسس در غالب یک قرار داد رسمی تشکیل می شود).

به عبارتی این افراد (شرکاء) از امکانات و مهارت های یکدیگر استفاده می نمایند تا به اهداف مشترک و سود حاصل از این سرمایه گذاری دست یابند.

شرکت ها جهت فعالیت در زمینه های متفاوت به ثبت می رسند. شرکت های تجاری و شرکت های غیر تجاری (مدنی). شرکت های مدنی یا غیر تجاری در زمینه های غیر تجاری مانند مؤسسه های آموزشی، فرهنگی و هنری فعال هستند و شرکت های تجاری نیز در زمینه کسب و کار های تجاری و اقتصادی فعالیت می نمایند. شرکت های تجاری با توجه به قوانینی که به قوانین تجارت معروف است اداره می گردد و دارای هفت قالب متفاوت هستند:

شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص و عام، شرکت های مختلط سهامی، شرکت های مختلط غیر سهامی، شرکت های نسبی، شرکت های تضامنی، شرکت های تعاونی و مصرف.

متقاضیان ثبت شرکت با توجه به مواردی از قبیل روابط شرکاء، موضوع فعالیت شرکت، میزان سرمایه، تعداد شرکاء و... می توانند شرکت خود را در یکی از قالب های فوق به ثبت برسانند.

چنانچه اشاره گردید، ثبت و اداره شرکت های تجاری در ایران تابع قوانین تجارت می باشد. ثبت شرکت نیز مانند امور اداری و قانونی دیگر مستلزم صرف زمان و هزینه می باشد، همچنین پس از ثبت شرکت، هرگونه تغییر در موارد قانونی شرکت نیز می بایست به ثبت قانونی برسد که ثبت این تغییرات نیز مراحل قانونی خود را دارد و نیازمند صرف وقت و هزینه می باشد.

در مطلبی که در پیش رو دارید به بررسی حدودی زمان مورد نیاز جهت ثبت شرکت و تغییرات آن می پردازیم، لطفاً با ما همراه باشید:

در روند ثبت شرکت برخی از امور صرفاً توسط شخص متقاضی انجام می گیرد بنابراین مدت زمان انجام می تواند با توجه به عوامل مختلف شخصی بسیار متفاوت باشد. بطور مثال تصمیم گیری در رابطه با موضوع دقیق فعالیت شرکت و معرفی محدوده فعالیت، تعیین روابط و نقش شرکاء، تهیه مدارک و انتخاب نام و .... 

در رابطه با موضوع فعالیت شرکت، معمولاً متقاضیان پیش از اقدام به ثبت شرکت در رابطه با این موضوع تصمیم گیری نموده اند و تصمیم گیری در رابطه با  آن زمان چندانی را صرف نمی نماید.

متقاضیان ثبت و راه اندازی شرکت با توجه به موضوع فعالیت خود، تعداد شرکاء، میزان سرمایه و ... از میان قالب های تجاری یاد شده، قالب مناسب را انتخاب می نمایند تا شرکت خود را در این قالب به ثبت برسانند.

پس از انتخاب موضوع شرکت و انتخاب قالب مناسب جهت فعالیت در این موضوع لازم است با توجه به قوانین تجارت نسبت به فراهم آوردن مدارک مورد نیاز ثبتی اقدام نمایید.

مدارک اولیه که برای ثبت شرکت به آن نیاز خواهید داشت عبارتند از؛ کپی کارت ملی و شناسنامه شرکاء، گواهی عدم سوء پیشینه هیأت مدیره شرکت، بازرسان و مدیران شرکت، کپی مجوز یا مدرک تحصیل (در صورت نیاز) و...

در مرحله تهیه مدارک یکی از مواردی که در بحث زمانبندی باید در نظر گرفته شود، اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مراکز پلیس +10 می باشد. دریافت این گواهی با توجه به شرایط می تواند حداقل چهار روز تا نهایتاً سه هفته بطول بینجامد. پس در زمانبندی مراحل ثبت شرکت این موضوع را در نظر داشته باشید در ضمن این نکته را نیز فراموش نکنید که اعتبار این گواهی یکماه است.

 پس از تصمیم گیری در رابطه با موضوع فعالیت شرکت، انتخاب قالب و تهیه مدارک،  لازم است در ابتدای مراحل ثبت تقاضانامه ی ثبت شرکت برای مجموعه خود با توجه به قوانین، نامی انتخاب نمایید.

 این نام در حال حاضر می بایست حداقل مشتمل بر سه سیلاب اسم خاص باشد. در مرحله انتخاب نام، متقاضیان پس از مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir و تکمیل اطلاعات درخواست شده، پنج نام منتخب خود را با توجه به الویت معرفی می نماید تا توسط کارشناسان بررسی گردد.

پذیرش یا رد این درخواست دو تا ده روز کاری به طول خواهد کشید و توجه داشته باشید تا زمانی که نام شرکت به ثبت نرسد نمی توان سایر مراحل ثبت شرکت را به انجام رساند.

پس از پذیرش نام شرکت می توان سایر مراحل اینترنتی ثبت شرکت را به انجام رساند و با تکمیل فرم ها و ثبت تقاضانامه، کد رهیگیری را دریافت نمود.

در صورت انجام صحیح این مراحل از شما خواسته می شود تا نسبت به ارسال مدارک (مدارک فوق با توجه به نوع قالب انتخابی متقاضیان متفاوت است.) از طریق پست اقدام نمایید، مدارک مورد نظر از طریق پست ظرف حداکثر سه روز کاری ارسال می گردد.

 پس از دریافت مدارک توسط اداره ثبت شرکت ها، کارشناسان این مرکز مدارک را بررسی می نمایند و در صورتی که اشکال یا نقصی در آن مشاهده نگردد از متقاضیان ثبت، درخواست می شود تا جهت اخذ امضاء به همراه اصل مدارک به اداره فوق مراجعه نمایند.

پس از انجام این مراحل، متقاضیان می توانند نسبت به چاپ آگهی ثبت در روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار اقدام نمایند. چاپ این آگهی نیز ده تا چهارده روز کاری زمان نیاز خواهد داشت.

انجام تمامی این مراحل از زمان ثبت اینترنتی تقاضای ثبت شرکت تا چاپ آگهی ثبت، چیزی در حدود 30 الی 45 روز زمان نیاز خواهد داشت. البته توجه داشته باشید که این زمان می تواند با توجه به کم اطلاعی متقاضیان و اشکال در مراحل ثبتی بسیار طولانی شود. پس بهتر است پیش از اقدام به ثبت شرکت اطلاعات خود را در این زمینه به وسیله ی مراجعه به مؤسسه های قانونی و معتبر ثبت شرکت مانند مؤسسه فکر برتر تکمیل نمایید.


مراحل و زمان ثبت تغییرات شرکت


پس از ثبت قانونی شرکت، مجموعه به دلایل متفاوت ممکن است دچار تغییرات گردد که همانطور که در بالاتر عرض شد باید این تغییرات به صورت قانونی ثبت شود.

تغییرات رایج شرکت ها عبارتند از: تغییر در میزان سرمایه (کاهش یا افزایش)، تغییر نام شرکت، تغییر آدرس شرکت، تغییر تعداد مدیران شرکت، تمدید هئیت مدیره بازرسین، تبدیل سهام با نام یا بی نام، انتخاب بازرسین و... .

چنانچه اشاره گردید لازم است تمامی این تغییرات نیز به ثبت قانونی برسد. ثبت تغییرات شرکت با تنظیم صورت جلسه ای از تصمیمات و تغییرات امکان پذیر است.

ین صورت جلسه می بایست به امضای تمامی اعضاء یا وکیل یا قائم مقام قانونی ایشان رسیده باشد. همچنین لازم است در این صورتجلسه به یکی از اعضاء، وکالت داده شود تا از سوی سایرین به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید و درخواست ثبت تغییرات شرکت را امضاء نماید. این صورتجلسه از زمان تنظیم ظرف یکماه می بایست به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

درخواست ثبت شرکت توسط کارشناسان اداره ثبت بررسی می گردد و در صورتی که بر خلاف قوانین تشخیص داده نشود، به ثبت خواهد رسید و آنرا در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر خواهند نمود. معمولاً ثبت تغییرات شرکت ها نیز چیزی در حدود 25 روز کاری زمان نیاز خواهد داشت.

 البته این زمان نیاز در صورت انجام درست و اصولی تمام موارد پیش بینی شده است و در صورت بروز اشکال می تواند طولانی تر شود.

تمامی زمان هایی که در مطلب فوق بدان اشاره گردید تقریبی محاسبه گردیده است و می تواند با توجه به عوامل مختلف متفاوت باشد.

در پایان این مطلب ضمن سپاسگزاری از همراهی شما عزیزان یادآور می شویم در انجام مراحل اداری ثبت شرکت بهتر است ضمن رعایت نظم و دقت، صبور و با حوصله باشید و با مطالعه و کسب اطلاعات کافی به این فرآیند وارد شوید تا بتوانید کارها را در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام برسانید.گردآوری : گروه خدمات و محصولات سیمرغ
seemorgh.com
منبع :sellfree.ir
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال