تاریخ ایران

كشورداری داریوش بزرگ

از طرفی كمبوجیه بحرف بزرگان و مشاورین زیاد توجهی نداشت. داریوش سرنوشت دولت هخامنشی را می‌دید كه یكجا می‌انجامد، اما نمی‌توانست در آن تغیری بدهد.

...

بررسی مکاتب نگارگری ایران

در سده هشتم(ه.ق) و همزمان با حکومت ایلخانان مغول در ایران،شیراز که به واسطه هوشیاری حکمرانانش از حملات مغولان در امان مانده بود،محیطی امن برای

...

سدسازی در ایران باستان

بنا به دستور كوروش بزرگ سدی برای آبیاری، ‌از خاك و چوب بر روی این رودخانه بسته شده بود كه شبكه كانال‌های آبرسانی را تغذیه می‌كرد. همچنین در زمان

...

ایران پیش از ورود آریایی ها

به درستی نمی توان کهن ترین تمدن شکل گرفته در ایران را شناسایی نمود . مطالعات باستان شناسی در ایران هماره خبر از کشف تمدنهای کهن تری در این سرزمین

...

نگاهی به هنر دوران سلجوقی

نوآورى‌هاى معماران ایرانى در این دوره از هند تا آسیاى صغیر نتایج و پى‌آمدهاى وسیعى در بر داشت؛ و هنرمندان در گسترهٔ وسیعى از هنرها، شامل

...

اولین‌ های نجوم ایران

از نامه‌های كاشانی به پدرش چنین برمی‌آید كه پدر به دلایلی از سرنوشت فرزند خود در دربار الغ بیگ نگران بود و در نامه یا نامه‌هایی، پسر را......

19 فروردین، ‌جشن فروردینگان

زرتشتيان ايران در جشن فروردگان به آرام گاه درگذشتگان می‌روند و اوستا می‌خوانند و احسان و انفاق می‌کنند و بوهای خوش...

فلسفه تخته نرد

...تا اینکه روز چهلم بزرگمهر كه جوانترین وزیر انوشیروان بود به پا خاست و گفت: «این شطرنج را چون میدان جنگ ساخته‌اند كه دو طرف با مهره‌ها‌ی خود با

...

سکونتگاه‌ های پیش از تاریخ ایران

تالارها و شكاف‌ های متعدد و ایجاد شده در غار فضایی اسرار‌آمیز به آن داده است به طوری که هر بیننده‌ای را به تحسین و اعجاب وا می‌دارد. این غار از

...

سیری بر هنر فلزکاری ایران

آشکار است که بشر تـنهـا در سرزمینی می تـوانست به سودمندی فـلز پـی بـبرد که در آن فـلزات و کانیهـای آنهـا وجود داشته باشد. ایران از لحاظ طبیعی

...

بانوان شاخص در عصر تیموریان

چیزی که در این بلاد مایه تعجب فراوان بود احترامی ‌بود که درباره زنان خود داشتند. مقام زن در میان این مردم بیش‌تر از مقام مرد است. اول باری که

...

بررسی اسطوره خط در ملل مختلف

سومری‌ ها خط را اختراعی انسانی براساس مكر و حیله می‌دانند اما زبان ایزدی است. واژگان زبان منشا الهی و از این رو، تقدس دارند....