تاریخ ایران

تاریخچه اعتیاد در ایران و جهان

مواد مخدر( اپیوئید ها ) سابقه ای طولانی دارد . در طول تاریخ انسان از مواد مخدر زمانی به عنوان دارو جهت التیام درد ها استفاده می کرده است و زمانی

...

از جشن «سده» چه می‌ دانید؟

در این اسطوره دو عامل متضاد زندگی ایرانی در برابر هم قرار می گیرند، اهریمن، مار را كه مظهر و هم ریشه مرگ است پدید می آورد و اورمزد در برابر آن و

...

ارتشبد فردوست، مغز محمدرضا پهلوی

در دوران سلطنت محمد‌رضا پهلوی، فردوست تنها فردی بود كه با «شاه» و «ملكه» بر سر یك میز غذا می‌خورد و محرم اسرار محمد‌رضا و رابط او در مخفیانه‌ترین

...

تأثیر یلدا در جشن‌ های اقوام دیگر

 آن طور که از متون مقدس مسیحیان (کتاب مقدس: عهد جدید) برمی‌آید، تولد عیسای مسیح در یکی از اعتدالین (اعتدال بهاری یا پاییزی) صورت گرفته است و

...

از ضحاک تا آناهیتا

ضحاک که در اصل آژی دهاک بوده، به معنی دروغ و فریب است که معمولا لقبی برای اهریمن یا دیوی خاص بوده است. افسانه‌ها می‌گویند ضحاک به آناهیتا

...