تاریخ ایران

تعزیه و تاریخچه آن نزد خاورشناسان

نشانه و نماد در تعزیه کاربرد بسیار دارد، چنانکه گفته‏اند این نمایش باغى از نشانه و نمادهاست. از آن جمله‏اند انواع پرچمهاى سبز، سرخ و سیاه که نماد

...

دانش پزشکی در ایران باستان

یکی دانش هایی که ایرا‌‌ن‌ زمین در آن نقش مهمی را ایفا کرده دانش پزشکی است. دانش پزشکی در ایران پیش از دوره اوستایی و ظهور اشوزرتشت وجود

...

تاریخچه اولین دانشگاه جهان در ایران

شهر «جندی‌ شاپور» را شاپور اوّل‌ ساسانی‌ (241-272 م‌) به‌ هم‌ چشمی ‌«انطاكیه‌» كه‌ از بلاد رومی ‌محسوب‌ می‌شد، در اهواز ساخت‌. بعداً انوشیروان‌

...

سوتی بزرگ تاریخی در سریال جیران!

 او حتی در وصیت‌نامه منسوبش - که هم لسان‌الملک سپهر و هم رضاقلی‌خان هدایت - به آن اشاره می‌کنند از فتحعلی‌شاه می‌خواهد پسر عباس‌میرزا را به

...

بازار تهران و قيام 15 خرداد 1342

قیام 15خرداد 1342 را می‌توان آغاز به وجود آمدن نوعی گرایش در ایدئولوژی بازاریان از افكار ملی‌گرایانه به سوی ایدئولوژی اسلامی...

سلطانیه نماد خلاقیت ایرانیان

درباره علت گرایش و ایمان اولجایتو به تشیع را علاقه وی به وصلت و پیوند مجدد با بانوی محبوب خویش عنوان کرده اند. می‌دانیم که مادر اولجایتو مسیحی

...