در یادداشت پیش رو  ابعاد گوناگون کمپین راه افتاده در خصوص مشکلات خوزستان و پیوستن جمعی از هنرمندان صاحب نام به آن، مورد بررسی قرار گرفته است .

نه توان مدیریت دارید و نه غیرت استعفا!/ ایران مسئول ندارد؟!

از روز گذشته مانند روزهای پرترافیک هفته های اخیر در فضای مجازی، شاهد راه اندازی کمپین جدیدی از سوی هنرمندان بودیم.
این بار مشکلات و محرومیت های خطه جنوب کشور دست مایه پدید آمدن کمپین شد. هنرمندان سرشناس و صاحب نام بسیاری در انتقاد به وضع نابه سامان استان خوزستان، پست های اعتراض آمیز منتشر کردند.

طبق معمول هفته های اخیر، اولین شخصی که در اعتراض به وضع شهرهای خرمشهر و آبادان، پستی عتاب آلود را در صفحه اش منتشر کرد، کسی نیست جز حمید فرخ نژاد، همان پشتیبان دیروز و پشیمان امروز!
البته معضل خوزستان آن قدر جدی و اسفناک است که گروه بسیاری اعم از مخالفان و حامیان، پشتیبانان و پشیمانان در صف منتقدین شرایط خوزستان قرار گرفته اند.
از مجریان صدا و سیما تا هنرپیشه های سینما و کسانی که البته دیگر کمتر گذرشان به تلویزیون می افتد!
کمپین که دیگر در کشور ما به یک پدیده روتین و اجتناب ناپذیر تبدیل شده، در واقع کارکردی به تمامی ابزار گونه یافته است.
به دیگر سخن، هنرمندان برای آن که صدایشان شنیده شود و به بیان بهتر اعتراضشان شنیده شود، اقدام به راه اندازی کمپین می کنند.

کمپین مردم خوزستان، اما در میان موج بی امان کمپین های راه افتاده، قدری متاثر کننده تر است. در این مورد که البته انتتظار نداریم سلبریتی ها با فروختن خانه ها و اموالشان به داد مردم خوزستان برسند؟
مشکل خوزستان بی تردید با کمپین مرتفع نمی شود و کسانی که باید در جریان این مشکلات باشند نیز قطعا در جریان هستند که اگر نباشند آن جای بحث دیگری است!
مسئله ای که در این ماجرا کمی بغرنج جلوه می کند این است که با توجه به نافرجامی بیشتر کمپین های ره افتاده، همچنان اصرار به برگزاری چنین جنبش هایی از کجا نشات می گیرد؟
پاسخ البته در بطن حرکت نهفته است. در خصوص برخی از پویش ها همان طور که پیش تر گفته ایم نیاز به مطالعه و بررسی های عمیق تری احساس می شود اما در خصوص مشکلات روزافزون خوزستان، یگانه چاره وضع موجود ظاهرا همین است که صدای اعتراض مردمی باشیم که در اوج ثروت از فقر رنج می برند و از حداقل ها برای گذران زندگی محروم هستند.
تنها ذکر یک نکته ضروری به نظر می رسد؛ نیک است، بانیان یک کمپین جهت نیل به سرمنزل مقصود، پس از راه اندازی پویش اندکی مجال برای به فرجام رسیدن آن قائل شوند و بسی نیک تر که جمعی از سلبریتی ها تنها به سخن گفتن بسنده نکرده و حرکت جمعی و عملیاتی را با توجه به محبوبیت و شهرت خود در دستور کار قرار دهند. 

 
چه خوش گفت سعدی شیرین سخن:
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل/  وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم.

پست حمید فرخ نژاد

پست حمید فرخ نژاد

پست نجمه جودکی

پست نجمه جودکی

پست کامبیز دیرباز

پست کامبیز دیرباز

پست رامبد جوان

پست رامبد جوان

استوری پرستو صالحی

استوری پرستو صالحی

استوری روشنک عجمیان

استوری روشنک عجمیان


نویسنده: فاطمه بوربور


تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X