تو مال منی مضحک ترین ابراز علاقه دنیاست!
نوشته های کوتاهِ عاشقانه را آماده کرده ایم که در ادامه خواهید خواند.

نوشته های عاشقانه

میخواهم یک ‌نفر باشد؛
بیاید،
بماند و
تمام عشق های دنیا را به پایم بریزد
و آنقدر دلتنگم شود
تا فراموش کنم ‌سالهایی را که در انتظارش
نشسته بودم.

فراموش کنم‌‌
سالهایی که از نبودنش
جانم به لبم رسیده بود.

میخواهم یک نفر باشد
بیاید؛
بماند و
نرود
نرود
نرود...

نوشته: زیور شیبانی«تو مال منی »
مضحک ترین ابراز علاقه دنیاست!

کاش بفهمیم
هیچ چیز و هیچ کس بنام
هیچکداممان سند نخورده!
آنوقت شاید رفتن ‌ها قابل تحمل‌تر شود !

نوشته: مولود انصاریمن آدم های زیادی رو دیدم كه بی دلیل و با دلیل خوشبخت بودن، حتی آدم های زیادی رو دیدم كه وقتی ازشون سوال كردن خوشختی؟ یه لبخند بزرگ زدن كه 'زیاد' .
اما همه چیز از همین جا شروع میشه ، فقط از یه سوال؛ از اون به بعد تعداد لبخند هات رو توی روز میشمری كه ببینی خوشبختی؟ روی تختت دراز میكشی و به سقف خیره میشی و مدام از خودت سوال میكنی كه خوشبختی؟ ، دونه دونه دوست داشتنی های زندگیت رو توی ذهنت مرور میكنی و یك دفعه ، گذشته ، غم ها ، شكست ها ، از دست رفتن ها ، تنهایی ها ، بدشانسی ها دست تكون میدند توی ذهنت كه : هی ما اینجاییم ، هنوزم حس میكنی خوشبختی؟

یه سوال خوشبختی؟ می تونه بدبختت كنه ، هیچ آدمِ خوشبختی از خودش سوال نمیكنه، چون به خوشبختیش شكی نداره ،شك به یه خوشبختی خودش شروع یه بدبختیه.
میگیری چی میگم؟

نوشته: مرآ جان


گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: ارسالی کاربران