دوست نداشتن کسی که خیلی دوستت دارد چه حالی دارد؟
نوشته هایی عاشقانه و کوتاه برای شما عزیزان آماده شده است که در ادامه خواهید خواند.

نوشته های عاشقانه و زیبا

با من بگو
دوست نداشتن ِ
کسی که
خیلی دوستت دارد
چه حالی دارد ؟

زهرا خیراللهی

آدم ها
اصلا عجیب غریب نیستند !
فقط گاهی
عشقشان تمام میشود:)
مثل سوی چشم هایشان
مثل شنواییشان
مثل اشتهایشان
مثل اعصاب و حوصله شان .. !
گاهی عشقشان تمام میشود ...

آدم
وقتی عشقش ته میکشد
کمتر عصبانی میشود
کمتر غصه میخورد
کمتر شب ها بی خواب میشود
کمتر راه گلویش بسته میشود
کمتر زیر چشم هایش گود می افتد
کمتر میبوسد ..

کمتر پیش می آید
دلش برای کسی
برای صدایی
برای حرکتی ضعف برود .. !

آدم
بعد از رفتن ِ بعضی ها:)
تمام میشود .. !

مریم بهزادی

زمان؛
آدمها را دگرگون می کند
اما تصویری را که از آنها داریم؛
ثابت نگه میدارد....
هیچ چیزی دردناک تر از
این تضاد میان
دگرگونی آدمها
و ثبات خاطره نیست .

مارسل پروست

شده ام مثل انسان های اولیه
" دوستت دارم "
اما نمیدانم به چه زبانی به تو بگویم ...

حمیدرضا عبداللهی

من چیز‌های زیادی از دست داده ام
هیچ کدامشان
مثل از دست دادن تو نبود
گاهی یک رفتن
تمامت را با خود می‌‌برد
و تو تا آخر عمر
در به در دنبال خودت می‌‌گردی ...

امیر وجودگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع:  صفحه شخصی فریبا نادری