هیچ چیز در این جهان چون آب، نرم و انعطاف پذیر نیست...

كتاب: «تائو ت ِ چنگ»
نوشته: لائوتسه
هیچ چیز در این جهان چون آب، نرم و انعطاف پذیر نیست.
با این حال برای حل كردن آنچه سخت است، چیز دیگری ‌یارای مقابله با آب را ندارد.
نرمیبر سختی غلبه می كند و لطافت بر خشونت.
همه این را می دانند ولی كمتر كسی به آن عمل می كند.
انسان، نرم و لطیف زاده می شود و به هنگام مرگ خشك و سخت می شود.
گیاهان هنگامی كه سر از خاك بیرون می آورند نرم و انعطاف پذیرند و به هنگام مرگ خشك و شكننده.
پس هر كه سخت و خشك است، مرگش نزدیك شده و هر كه نرم و انعطاف پذیر، سرشار از زندگی است.
آرام زندگی كن!

گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/Entertainment
منبع: ارسالی کاربران

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال
X