سوء استفاده دختر از دوستش در یک روز بارانی!! عکس های جالب
داشتن دوست خوب یکی از بهترین نعمت هایی است که هرکسی می تواند آن را بدست آورد. در ادامه دو دختری را مشاهده می کنید که دوستان خوبی برای یکدیگر هستند

فواید داشتن دوست خوب

دو دختر در یک روز بارانی درحال عبور از خیابان بودند که برای ادامه دادن مسیر حرکت شان با مشکل روبرو شدند.

مسیری آنها بخاطر بارش شدید باران دچار آبگرفتگی شده بود.

برای متوجه شدن باقی ماجرا , عکس ها را نگاه کنید.

 

برخورد دختران با آبگرفتگی شدید خیابان

برخورد دختران با آبگرفتگی شدید خیابان

 

نگاه معنادار دختر لاغر به دوست چاقش

نگاه معنادار دختر لاغر به دوست چاقش

 

دختر لاغر سوار دوست چاق و مهربانش می شود

دختر لاغر سوار دوست چاق و مهربانش می شود

 

دختران درحال عبور از آبگرفتگی خیابان

دختران درحال عبور از آبگرفتگی خیابان

 

دختران به مسیر خود ادامه می دهند

دختران به مسیر خود ادامه می دهندتهیه و تدوین:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
اختصاصی سیمرغ