مردی که نامزدش را برهنه در خیابان چرخاند چون به او خیانت می کرد!! عکس
یک مرد پس از اینکه متوجه خیانت کردن همسرش می شود دست به اقدامی عجیب زده و همسرش را برهنه در خیابان می چرخاند!

عاقبت خیانت به همسر

جیسون ملو Jason Melo مرد جوانی است که این روزها بخاطر اقدام عجیبش سوژه رسانه ها شده است.

این مرد 24 ساله به همراه نامزد 22 ساله خود در امریکا زندگی کرده و یک دختر 2 ماهه دارند.

ماجرا از زمانی آغاز می شود که جیسون متوجه ارتباط نامزد خود با مردان دیگر می شود!

گویا نامزد 22ساله او علاوه بر جیسون به طور مخفیانه با 7 مرد دیگر نیز در فضای مجازی در ارتباط بوده و عکس هایی برهنه از خود را برای آنها ارسال می کرده است!

زمانی که جیسون متوجه این موضوع می شود دست به کاری عجیب می زند. او نامزد خود را مجبور می کند که برهنه به خیابان رفته و مسیری را طی کند و او در همین حال از نامزدش فیلمبرداری می کند!

 

زن 22ساله ابتدا با حوله وارد خیابان می شود

زن 22ساله ابتدا با حوله وارد خیابان می شود

 

پس از اینکه حوله از او گرفته می شود سعی میکند هرطور شده بدن خود را بپوشاند

پس از اینکه حوله از او گرفته می شود سعی میکند هرطور شده بدن خود را بپوشاند

 

پس از انتشار این فیلم پلیس جیسون را دستگیر کرده و به دادگاه معرفی می کند.


جیسون در دادگاه

جیسون در دادگاه

 

نامزد جیسون ادعا کرده است که به هیچ وجه به جیسون خیانت نکرده و با هیچ مردی ملاقات نداشته و فقط در فضای مجازی با مردانی در ارتباط بوده است!


تهیه و ترجمه:گروه سرگرمی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ