پادشاه سبیل جهان به طول 140 سانتی متر! عکس
پیرمرد 70 ساله با سبیل 140 سانتی متری خود به عنوان پادشاه سبیل انتخاب شد

پیرمردی که بلندترین سبیل را در جهان دارد

در یک دوره مسابقه بلندترین سبیل که در منطقه رکوواتس در صربستان برگزار شد پیرمردی 70 ساله اول شد.در یک دوره مسابقه بلندترین سبیل که در منطقه رکوواتس در صربستان برگزار شد پیرمردی 70 ساله اول شد.

زورا لازرویچ با داشتن 140 سانتیمتر سبیل به عنوان پادشاه سبیل لقب گرفت.


پادشاه سبیل جهان

پادشاه سبیل جهانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: roozplus.com