قیمت دلار و ارز همراه با آخرین قیمت طلا و سکه

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 25 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 25 شهریور 1400

 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۱ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 24 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 24 شهریور 1400

 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 23 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 23 شهریور 1400

 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۱ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 21 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 21 شهریور 1400

 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 20 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 20 شهریور 1400

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 18 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 18 شهریور 1400

 روند نزولی نرخ طلا و سکه در آخرین روز معاملات هفته؛ سکه ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 17 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 17 شهریور 1400

  هم‌اکنون در بازار داخلی، قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 169 هزار تومان، قیمت دلار 27 هزار و 591 تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید12 میلیون  و 150هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 600هزار...

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 16 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 16 شهریور 1400

 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۲ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 15 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 15 شهریور 1400

 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۲ میلیون و ۷۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 14 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 14 شهریور 1400

 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 13 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 13 شهریور 1400

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 11 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 11 شهریور 1400

 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 10 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 10 شهریور 1400

 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۱ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 9 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 9 شهریور 1400

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۲ میلیون و ۱۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 8 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 8 شهریور 1400

 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 7 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 7 شهریور 1400

 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۲ میلیون و ۶۰هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 6 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 6 شهریور 1400

 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 4 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 4 شهریور 1400

 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 3 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 3 شهریور 1400

 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۲ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 2 شهریور 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 2 شهریور 1400

  امروز (دوم شهریور ۱۴۰۰) قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان رسید، نیم سکه ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.