قیمت دلار و ارز همراه با آخرین قیمت طلا و سکه

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 20 مرداد 99

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 20 مرداد 99

هم اکنون در بازار داخلی قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 11 هزار تومان، قیمت دلار 21 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 10 میلیون و 250 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 9 میلیون و 900 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 19 مرداد 99

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 19 مرداد 99

هم اکنون در بازار داخلی قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 128 هزار تومان، قیمت دلار 22 هزار و 420 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 10 میلیون و 800 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 10 میلیون و 550 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 16 مرداد 99

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 16 مرداد 99

هم‌ اکنون در بازار آزاد قیمت طلا و سکه نسبت به دیروز با افزایش همراه شده است که یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت طلا در بازار داخلی علاوه بر افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت طلای جهانی و ثبت رکورد بالای 2000 دلاری برای هر اونس طلاست

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 15 مرداد 99

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 15 مرداد 99

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلا و سکه نسبت به دیروز با افزایش همراه شده است که یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت طلا در بازار داخلی افزایش قیمت طلای جهانی و ثبت رکورد بالای 2000 دلاری برای هر اونس طلاست

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 14 مرداد 99

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 14 مرداد 99

  هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 70 هزار تومان، قیمت دلار 23 هزار و 250 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 11 میلیون و 250 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 10 میلیون و 550 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 13 مرداد 99

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 13 مرداد 99

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 80 هزار تومان، قیمت دلار 23 هزار و 350 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 11 میلیون و 300 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 10 میلیون و 700 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 12 مرداد 99

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 12 مرداد 99

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 28 هزار تومان، قیمت دلار 22 هزار و 800 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 10 میلیون و 850 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 10 میلیون و 400 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 11 مرداد 99

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 11 مرداد 99

   هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 80 هزار تومان، قیمت دلار 23 هزار و 500 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 11 میلیون و 400 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 10 میلیون و 700 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 9 مرداد 99

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 9 مرداد 99

 هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 80 هزار تومان، قیمت دلار 23 هزار و 500 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 11 میلیون و 400 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 10 میلیون و 700 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 8 مرداد 99

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 8 مرداد 99

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 70 هزار تومان، قیمت دلار 23 هزار و 400 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 11 میلیون و 100 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 10 میلیون و 600 هزار تومان است. قیمت سکه طرح جدید...

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 7 مرداد 99

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 7 مرداد 99

هم‌ اکنون در بازار آزاد قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 60 هزار تومان، قیمت دلار 23 هزار و 500 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 11 میلیون و 200 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 10 میلیون و 600 هزار تومان است. قیمت سکه طرح جدید...

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 6 مرداد 99

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 6 مرداد 99

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 60 هزار تومان، قیمت دلار 23 هزار و 300 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 11 میلیون و 300 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 10 میلیون و 600 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 5 مرداد 99

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 5 مرداد 99

  هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 79 هزار تومان، قیمت دلار 22 هزار و 400 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 11 میلیون و 300 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 10 میلیون و 500 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 4 مرداد 99

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 4 مرداد 99

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 12 هزار تومان، قیمت دلار 22 هزار و 400 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 10 میلیون تومان و 800 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 9  میلیون و 800 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 2 مرداد 99

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 2 مرداد 99

  هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای 18عیار هر گرم 961 هزار تومان، قیمت دلار 21  هزار و 750 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 10 میلیون تومان و 350 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 9  میلیون و 500 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 1 مرداد 99

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 1 مرداد 99

 قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 943 هزار تومان، هرگرم طلای 24عیار یک‌میلیون و 277 هزار تومان و هر مثقال طلا 4میلیون و 85 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1849 دلار معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/31

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/31

  هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای 18عیار هر گرم 932 هزار تومان، قیمت دلار 21  هزار و 250 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 10 میلیون تومان و 200 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 9  میلیون و 500 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/30

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/30

  هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌میلیون و 70 هزار تومان، قیمت دلار 23 هزار و 450 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 10 میلیون تومان و 900 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 10 میلیون و 500 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/29

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/29

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌میلیون و 103 هزار تومان، قیمت دلار 25 هزار و 470 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 11 میلیون تومان و 450 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 11 میلیون تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/28

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/28

قیمت هر گرم طلای 18عیار هم یک‌میلیون و 63 هزار تومان، هرگرم طلای 24عیار یک‌میلیون و 412 هزار تومان و هر مثقال طلا 4میلیون و 607 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1810 دلار معامله می‌شود