قیمت سکه

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/24

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/24

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با کاهش نسبت به دیروز 4 میلیون و 321 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 289 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/23

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/23

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید با کاهش نسبت به دیروز 4 میلیون و 449 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 399 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/20

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/20

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با کاهش نسبت به دیروز 4 میلیون و 602  هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 600 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/19

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/19

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 700 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 645 هزار تومان معامله می‌شود

جهش غافلگیر کننده‌‎ نرخ دلار در بازار ارز

جهش غافلگیر کننده‌‎ نرخ دلار در بازار ارز

صرافی‌های بانک‌ها از صبح دیروز، هجدهم آذرماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۳هزار و ۵۵۰ تومان اعلام کرده‌ بودند که نسبت به دیروز با رشد ۶۰۰ تومانی همراه است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/18

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/18

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 620 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 288 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/17

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/17

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 620 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 269 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/16

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/16

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 569 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 290 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/13

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/13

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 510 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 269 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/12

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/12

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 406 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 320 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/11

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/11

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 417 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 350 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/10

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/10

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 345 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 301 هزار تومان معامله می‌شود

بازار سکه و طلا در انتظار ریزش قیمت‌ ها

بازار سکه و طلا در انتظار ریزش قیمت‌ ها

بازار طلا و سکه از ۲۴ آبان ماه و پس از آغاز سهمیه‌بندی بنزین دچار تلاطم شد به طوری که قیمت‌ها روندی افزایشی داشته و سکه حدود ۳۵۰ هزار تومان افزایش قیمت یافت

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/09

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/09

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 365 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 259 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/07

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/07

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 372 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 320 هزار تومان معامله می‌شود.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/06

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/06

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 223 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 199 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/05

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/05

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 306 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 249 هزار تومان معامله می‌شود.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/04

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/04

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 271 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 199 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/25

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/25

 صرافی‌های بانک‌ها امروز شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با افزایش 200 تومانی نسبت به روز کاری قبل 11 هزار و 700 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 11هزار و 500 تومان خریداری می‌کنند

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/22

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/22

صرافی‌های بانک‌ها امروز چهارشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم بدون تغییر نسبت به روز کاری قبل 11 هزار و 450 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 11هزار و 350 تومان خریداری می‌کنند

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/21

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/21

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 3 میلیون و 987 تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 989 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/20

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/20

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 3 میلیون و 986 تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 943 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/19

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/19

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید 3 میلیون و 966 تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 934 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/18

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/18

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 3 میلیون و 983 تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 965 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/14

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/14

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 3 میلیون و 979 تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 939 هزار تومان معامله می‌شود