فرهنگ و هنر
logo.png

اخبار فرهنگ و هنر


وقتی احسان علیخانی از تعجب شاخ درآورد!!
احسان علیخانی گفت: من در برخورد با این حرفی که می زنید مصداق مثل معروف «طرف از تعجب شاخ درآورده است» هستم. من خیلی صریح، ساده و عامیانه گفتم، من روزی که بتوانم به پدرم توهین کنم به معلمم هم می توانم.

تاریخ و تمدن


تصاویر قتل عام و هولوکاست ارامنه!
قتل‌عام، قرار دادن در معرض اوضاع زندگی نامناسب، تقسیم اطفال ارمنی بین گروه‌های دیگر، کوچ اجباری و مهاجرتی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی و جزئی آنان شد از جمله اتفاقاتی بود که برای ارمنیان در این زمان افتاد.

هنر و سلامت


دفاع قاطعانه ی یک پزشک از مهران مدیری!
ما قشر تحصیل کرده را چه شده که از یک برنامه تلویزیونی که مشکلات جامعه ما را در غالب طنز به تصویر می کشاند و نیم نگاهی به درد دل مردم و پزشکان با وجدان دارد اینگونه بر افروخته می شویم و اعلام انزجار میکنیم؟