به جون مامانم فیلم نمی‌گیرم!+ عکس
در حاشیه افزایش خشونت ها علیه پزشکان و پرستاران.
اختصاصی سیمرغ