استقبال از اجساد حجاج‎ با گلهای باغچه فرودگاه+ عکس
از این به بعد شما لازم نیست برای تهیه یک شاخه گل به فروشگاه و گل فروشی سر بزنید و حتی روی رنگ گل و نوع آن که مناسب آن مناسبت باشد حساسیت داشته باشید، اولین میدانی که سر راه دیدید و اولین گیاه رنگی که دیدید را می توانید بچینید و..