ابطحی خطاب به بقایی: چقدر بی جنبه اید
ابطحی گفت: بقایی طوری می‌گوید بروید زندان‌ها را ببینید انگار کهریزک در عهد دقیانوس بوده و مرتضوی هم رفیق بطلمیوس !

اختصاصی سیمرغ

پربیننده های سیمرغ
جسد بنیتای هشت ماهه پیدا شد
پلیس پایتخت از کشف جسد بنیتای هشت ماهه که توسط سارقان خودرو ربوده شده بود، در توابع پاکدشت خبر داد و جزییات این پرونده را تشریح کرد.