قاسمی جزایر سه‌گانه ایرانی را جزء جدایی‌ناپذیر خاک ایران خواند و به شورای همکاری خلیج‌فارس توصیه کرد که دست از مداخله در امور داخلی ایران بردارد و دولت بحرین را به در پیش گرفتن مسیر راهکار سیاسی و آشتی ملی متقاعد کند.

اختصاصی سیمرغ

پربیننده های سیمرغ