برای بازگشت به مدرسه مدادهای ساده کودکتان را رنگارنگ و زیبا کنید
شهریور ماه که شروع می شود خانواده هایی که بچه مدرسه ای دارند به تکاپو فرستادن بچه های شان به مدرسه میفتند و اولین کاری که انجام می دهند آماده کردن وسایل مدرسه است. با روش زیر مدادهای ساده و یکنواخت فرزندتان را رنگارنگ و جذاب کنید.

بازاریابی تلفنی و 10 نکته مهم که باید بدانید
بازاریابی تلفنی یکی از کارهایی است که نیاز به مهارت صحبت کردن و روابط عمومی بالا دارد. اگر می خواهید در بازاریابی تلفنی مشتری تان را جذب کنید کافی است چند نکته مهم و ساده را بدانید.