سلامت

آیا روزی حداقل یک بار به رابطۀ جنسی فکر می کنید؟ بله /  خیر
نگران پاسخی که در ذهنتان به این سوال داده اید نباشید. ما به شرح دلیل پاسخ شما خواهیم پرداخت و سعی خواهیم کرد که شما را با طبیعت وجودی تان آشتی دهیم تا به درک بهتری از تفکرات جنسی خود برسید و تابوی ایجاد شده در مورد سوالات جنسی را از میان برداریم و…
کاهش استرس
استرس میتواند تآثیر منفی زیادی بر روی سلامت جسمی و روحی شما داشته باشد. اما با توجه به سبک انتخابی شما در زندگی، روشهایی وجود دارند که میتوانید با بکار بردن آنها استرس را کاهش دهید و یک زندگی شادتر، سالم تر و پراحساس تر داشته باشید.
بوتولیسم كشنده ترین نوع مسمومیت غذایی
كارشناس تجویز و مصرف منطقی داروی دانشگاه همدان، بوتولیسم را از كشنده ترین انواع مسمومیت های غذایی نام برد. وی افزود: مسمومیت با مواد غدایی می تواند در اثر آلودگی غذا در جریان تولید فرآورده های غذایی، تهیه و همچنین نگهداری آنها، ایجاد شود

 
X