سلامت


در هنگام سرماخوردن فین نکنید, آب بینی تان را بالا بکشید, مفیدتر است!
عطسه کردن در دست‌ها و نشستن دست‌ از راه‌های انتقال سرماخوردگی است،همچنین واکسن سرماخوردگی در چند نوع سرماخوردگی مصونیت می‌آورد و پیشگیری از سرماخوردگی با ویتامین C، باوری رایج اما نادرست است،بنابراین 10 باور درست و غلط درباره سرماخوردگی را فراگیرید.