سلامت
logo.png

تغذیه


ماهی شمال سالم‌تر است یا ماهی جنوب؟
از آنجا که بحث آلودگی آب‌ دریای خزر در سال‌های اخیر مطرح شده است و آب این دریا یا دریاچه، آب بسته‌ای است، احتمال آلودگی موجودات دریایی آن از موجودات دریایی آب‌های جنوب که جزو آب‌های آزاد هستند، بیشتر است.