دارو ها


 • فاموتیدین, عوارض و موارد مصرف
  فاموتیدین‌ را می‌توان‌ با یا بدون‌ غذا با شكم‌ خالی‌ مصرف‌ كرد. درمان‌ با…
 • ترفنادین‌ - TERFENADINE
  درباره ترفنادین، ترفنادین یک داروی آنتی هیستامینی می باشد که برای درمان و پیشگیری از…
 • پرومتازین - PROMETHAZINE
  در باره پرومتازین، پرومتازین‌ برای‌ ایجاد اثر آرام‌ بخش‌ در شب‌ و…
 • پروپرانولول PROPRANOLOL
  پروپرانولول در درمان آنژین صدری مزمن، پیشگیری و درمان آریتمی قلبی، کنترل زیادی فشار خون،…