آخرین مطالب سیمرغ برای شما در:news-telegram

خبر


اهدای هدیه ای درست به شکل خیلی نادرست
اعطای نشان لیاقت خد‌‌‌‌‌مت به نظام و به اهد‌‌‌‌‌اف یا آرمان های نظام كم و بیش د‌‌‌‌‌ر همه د‌‌‌‌‌ولت‌های بعد‌‌‌‌‌ از جنگ وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌اشته است،اولین مشكلی كه من با این سیستم د‌‌‌‌‌ارم این است كه معمولا نشان لیاقت را باید‌‌‌‌‌ جمعی مستقل‌تر كه بیرون از حكومت…
تازه ترین اخبار
برداشت پول از حساب مشتریان بانک‌ با استفاده از سطل‌های زباله
پلیس عاملان برداشت پول از حساب مشتریان بانک ها به شیوه پرسه زنی در اطراف سطل های آشغال را شناسایی و دستگیر کرد.
  1. اتخابات مجلس
  2. اخبار داغ
  3. حوادث
  4. ویژه های خبر