خبر
logo.png

علم و تکنولوژی


محققان ایرانی موفق به تولید نانوساختارهای فولرین با امواج فراصوت شدند
پژوهشگران دانشگاه کاشان در تحقیقات خود از روشی ساده، مؤثر و سریع جهت ساخت نانوساختارهای فولرین استفاده کردند که میزان اتلاف انرژی را کاهش داده و بدون ایجاد محصولات جانبی، بازده محصول را به میزان زیادی افزایش می‌دهد.