خبر

تازه ترین اخبار
تحمل دلار ۴۲۰۰ تومانی تمام شد
آن طور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند فشار برای تثبیت نرخ دلار دوام نیاورد و طولی نکشید که از ۴۲۰۰ تومان عبور کرد.

loading...

  1. حوادث
  2. ویژه های خبر
 

X