فرهنگ و هنر

تازه ترین اخبار فرهنگ و هنر
چکامه چمن ماه در شبکه GEM +عکس
خبرهای ضد و نقیضی مبنی بر ساخت سریال ترکیه و حضور بازیگران ایرانی به گوش رسید تا اینکه این خبر به واقعیت تبدیل شد.