فرهنگ و هنر


کمند امیرسلیمانی: پسرم یکبار هم پیتزا نخورده
با آذر یک کلام و محکم پدرسالار یا همان کمند امیرسلیمانی، بازیگر بی حاشیه و مادر مهربان ایلیا که به همراه همسرش جناب عامری در رشته عکاسی نیز فعالیت دارد، گپ کوتاهی زده ایم که ماحصلش را در ادامه خواهید خواند.

چتر بازی در امواج
جواد چریک، به عنوان نیروی خط شکن، نه انگار که یک پایش سوخته است. در خیال پرش چتربازهای دشت اشتهارد، از رگباری، غوطه زد زیر موج. موج¬ها را پشت سر گذاشت و به سمت نیزارها پیش رفت.

هنر سفالگری و سرامیک کاری با متد جدید
امیر فرجام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال و سرامیک گفت: سعی کردم رویکرد جدیدی در صنایع دستی ایجاد کنم تا نسل امروز راحت‌تر بتوانند با صنایع دستی ارتباط برقرار کنند.
تازه ترین اخبار فرهنگ و هنر
کمند امیرسلیمانی: پسرم یکبار هم پیتزا نخورده
با آذر یک کلام و محکم پدرسالار یا همان کمند امیرسلیمانی، بازیگر بی حاشیه و مادر مهربان ایلیا که به همراه همسرش جناب عامری در رشته عکاسی نیز فعالیت دارد، گپ کوتاهی زده ایم که ماحصلش را در ادامه خواهید خواند.