پربیننده های سیمرغ
تصاویر برخی از خدمه نفتکش ایرانی سانچی که 6 روز پیش در آب های چین در برخورد با کشتی دیگری ناپدید شدند.