پربیننده های سیمرغ
عکسی که پرستو صالحی از افشین یداللهی و همسرش منتشر کرد
پرستو صالحی عکسی از مرحوم افشین یداللهی و همسرش منتشر کرد و درباره وضعیت جسمانی وی نوشت.