پربیننده های سیمرغ
جنجال کشف حجاب شیوا امینی بازیکن تیم ملی فوتسال! عکس
گفته می شود شیوا امینی بازیکن تیم ملی فوتسال بخاطر رعایت نکردن حجاب و کشف حجاب از حضور در تیم ملی محروم شده است.