پربیننده های سیمرغ
روشنگری کوروش تهامی درباره سن همسر دومش! عکس
کوروش تهامی بازیگر کشورمان به توضیح درباره یک خبر دروغ درباره سن همسرش پرداخته است.