پربیننده های سیمرغ
دیالوگ سانسور شده کتایون ریاحی در دورهمی
کتایون ریاحی در اینستاگرام خود دیالوگی که در برنامه دورهمی از صحبت هایش سانسور شده بود را منتشر کرد.