پربیننده های سیمرغ
جشن بارداری کتی مجری شبکه های ماهواره ای در کنار همسرش! عکس
کتی که به همراه همسرش بهزاد حیدری برنامه کجا بریم در شبکه ای ماهواره ای را اجرا می کنند بزودی صاحب فرزند می شوند.