پربیننده های سیمرغ
انتشار عکس فریبا نادری و دخترش یارا
عکسی از فریبا نادری بازیگر 33 ساله کشورمان و دخترش منتشر شد.