پربیننده های سیمرغ
کن 2017: عکس دو نفره گلشیفته فراهانی و زهرا امیر ابراهیمی در جشنواره
زهرا امیرابراهیمی بازیگر مهاجر ایرانی امسال با انیمیشن تابو تهران محصول مشترک کشورها آلمان و اتریش در جشنواره کن حضور دارد.