پربیننده های سیمرغ
فریبا نادری برای بدنیا آوردن فرزندش به کدام کشور سفر کرده است؟!
براساس خبرهای منتشر شده فریبا نادری برای به دنیا آوردن فرزند خود به کانادا سفر کرده است!