ارواح جنگ جهانی دوم!! تصویری
برای درست کردن این تصاویر، عکس های دوران جنگ جهانی دوم را با عکس های معاصر از همان لوکیشن ها در برلین، پراگ، وین، لنینگراد و دیگر شهرهای اروپایی ترکیب کرده است

ترکیب عکس های جنگ جهانی دوم با عکس های معاصر

سرجری لارنکوف عکاس (و فوتوشاپ کار) روسی برای درست کردن این تصاویر، عکس های دوران جنگ جهانی دوم را با عکس های معاصر از همان لوکیشن ها در برلین، پراگ، وین، لنینگراد و دیگر شهرهای اروپایی ترکیب کرده است. او روی این عکس ها طوری کار کرده است که زمان جنگ جهانی دوم را با زمان ما پیوند دهد.

 ارواح جنگ جهانی دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ