بازی آب و طبیعت در هنر عکاسی!!
برای درک کردن یک قطره آب، ابتدا باید نظام گیتی، شگفتی‌های طبیعت و زندگی را بشناسیم. عکاسان با استفاده از قطره‌های آب هنر اعجاب‌انگیز خود را به نمایش گذاشته‌اند...

عکس های دیدنی از قطرات آب

برای درک کردن یک قطره آب، ابتدا باید نظام گیتی، شگفتی های طبیعت و زندگی را بشناسیم... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ