اریگامی های هالووینی با الهام از داستان های ترسناک! تصویر
 Louise Cassidyبه مناسبت هالووین مجسمه های اریگامی ترسناک درست کرده و آنها را به سبک جدید کار کرده است

اریگامی های ترسناک ساخته شده مخصوص هالووین

 Louise Cassidy هنر اریگامی را با سبک جدیدی انجام داده است؛ او از داستان های ترسناک و افسانه ها الهام گرفته است. مجسمه های خود را درست کرده و بعد از آنها عکاسی کرده است.

بگ گرداندها را نیز به کمک عکاسی دیجیتال و استفاده از فوتوشاپ آماده کرده و با اریگامی هایش ترکیب کرده است.

اریگامی,آموزش اریگامی,اریگامی ترسناک,هالووین,ساخت اریگامی
اریگامی هالووین

اریگامی,آموزش اریگامی,اریگامی ترسناک,هالووین,ساخت اریگامی
اریگامی مدیسا

اریگامی,آموزش اریگامی,اریگامی ترسناک,هالووین,ساخت اریگامی
اریگامی عروسک بیلی فیلم اره

اریگامی,آموزش اریگامی,اریگامی ترسناک,هالووین,ساخت اریگامی
اریگامی هری پاتر

اریگامی,آموزش اریگامی,اریگامی ترسناک,هالووین,ساخت اریگامی
اریگامی هالووین

اریگامی,آموزش اریگامی,اریگامی ترسناک,هالووین,ساخت اریگامی
شیطان و کلاغ

اریگامی,آموزش اریگامی,اریگامی ترسناک,هالووین,ساخت اریگامی
اریگامی Batcat و Batkittens

اریگامی,آموزش اریگامی,اریگامی ترسناک,هالووین,ساخت اریگامی
اریگامی بتمن

اریگامی,آموزش اریگامی,اریگامی ترسناک,هالووین,ساخت اریگامی
اریگامی دست بیرون امده از قبر

 اریگامی,آموزش اریگامی,اریگامی ترسناک,هالووین,ساخت اریگامی
اریگامی هالووین

 اریگامی,آموزش اریگامی,اریگامی ترسناک,هالووین,ساخت اریگامی
اسب تک شاخ زخمی

اریگامی,آموزش اریگامی,اریگامی ترسناک,هالووین,ساخت اریگامی
اریگامی Winifred Sanderson

اریگامی,آموزش اریگامی,اریگامی ترسناک,هالووین,ساخت اریگامی
اریگامی هالووین

اریگامی,آموزش اریگامی,اریگامی ترسناک,هالووین,ساخت اریگامی
اریگامی سگ شکاری جهنمی

اریگامی,آموزش اریگامی,اریگامی ترسناک,هالووین,ساخت اریگامی
اریگامی فرار بز

تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ